Profile

  • קצת עליי
  •  
  • ההשכלה שלי
  •  
  • נסיון תעסקתי

קצת עליי

מורה ורכז מתמטיקה בבית ספר קמפוס אריסון לאמנויות. בנוסף, עוסק בפיתוח חומרים במכון ויצמן. הכנה לבגרויות ולמבחנים ארציים.

ההשכלה שלי

1

תואר: שני מוסד אקדמי: אוניברסיטת תל אביב פקולטה: הוראת המדעים-מתמטיקה

מידע נוסף:

נסיון תעסקתי

1

שנים: 2010 - 2020 מוסד: מלמד מחלקה: מתמטיקה

מידע נוסף:

המקצועות שלי

4 יח' (481)

* מתמחה בהוראת כל הרמות

3 יח' (182/801)

* מתמחה בהוראת כל הרמות

היומן שלי

מקרא: מרכז לימוד שיעור קבוצתי שיעור פרטי טווח זמן מתוכנן

צפיות אחרונות