1. חשבון דיפרנציאלי - הנגזרת של מכפלה ומנה, פונקציה מורכבת