1. שטח המוגבל ע״י גרף של פונקציה וציר ה- X - פולינומים