6. האינטגרל המסויים - פולינומים, פונקציות רציונאליות, פונקציות עם שורשים