1. נקודות פיתול, קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה - פולינומים