1. נפחים - פולינומים, פונקציות רציונאליות, פונקציות עם שורשים