5. מציאת אינטגרל על ידי זיהוי הנגזרת החיצונית והפנימית